• Opleiding sportgerelateerde massage
  klassieke massage & anatomie
 • Een van de meest boeiende onderwerpen is het menselijk lichaam.

  Met onze Opleiding Klassieke massage en anatomie leert u in een betrekkelijk kort tijdstip de ligging van de spieren en de benaming hiervan.
  Ook leert u bewegingen te analyseren. 

  Tijdens de lessen Klassieke massage leert u te voelen waar deze spieren zijn

  Voor deze Opleiding is een goede motivatie en discipline met het maken van huiswerk een pluspunt, het regelmatig (thuis) oefenen is een pré om het praktijk examen te halen.

                                                                                                      

  Klassieke massage

  De handgrepen en de verklaringstheorieën zijn gebaseerd op de inzichten van de klassieke auteurs.
  Dit zijn de grondleggers van de “Westerse” massagevormen met de handgrepen die de fysiotherapeut gebruikt en de sportmasseur maar waaruit ook de Manuele Lymfedrainage en de Bindweefselmassage zijn ontstaan.

  De cursus omvat 25 lessen en is op MBO niveau 3  ( 15 lessen massage en 10 lessen anatomie)
  Dit betekent dat de cursus weliswaar laagdrempelig is maar toch de nodige aandacht vraagt.
  In de eerste 15 massagelessen  heeft u 1 maal per week les gedurende 3 uur.

  Daarna volgt de module anatomie van 1 maal per week van ca 1.5 uur.
  Voor thuis komt daar,gemiddeld, 1 uur studeren per dag bij.
  Omdat het een vrij korte cursus is wilt u geen lessen anatomie missen en is een serieuze benadering noodzakelijk om te kunnen slagen voor het erkende diploma. 

  Thuis oefenen is van belang. Vaak wordt deze cursus onderschat omdat er op dit gebied veel korte cursussen zijn van wisselend niveau.

  Inhoud

  Theorie
  1. kennis van anatomie en fysiologie
  2. verklaringstheorieën
  3. anamnese (indicatie en contra-indicatie)

  Praktijk
  1. handgrepen der klassieke massage
  2. sederende massage
  3. stimulerende massage

  Het diploma wordt erkend door de  SWTC.

  Cursus informatie

  Cursusdagen : Dinsdag avond.
  Cursustijden: 19.00 – 22.00 uur.  (ook 13.00 – 16.00 bij voldoende animo)
  Cursusduur: 6 maanden (Klassieke massage/anatomie/Fysiologie)
  Aanvang cursus:
  Cursusgeld: € 888,00 incl. cursusboek, olie, examen en diploma

  Examen

  Aan het einde van de cursus volgt een theorie examen (multiple choice) gevolgd door een praktische eindtoets voor de massage.. Indien u voor beide onderdelen slaagt ontvangt u het diploma Klassieke massage & Anatomie. Om deel te nemen aan het examen, moet u minimaal 80% van de lessen hebben gevolgd. De toetsen voor de lessen anatomie worden d.m.v. 3 blokexamens gedaan waar u een gemiddeld eindcijfer voor krijgt.