• Sportverzorging en -massage

  Wanneer men het over sportmassage heeft, bedoelt men vaak het massagedeel. Omdat het vak veel meer omvat dan massage alleen is de titel Sportverzorging en –massage ontstaan. Kerncompetenties zoals preventief bandageren, zorgverlening bij acuut sportletsel en blessurepreventie zijn net zo belangrijk als de massage. De laatste decennia zijn er tal van massage-opleidingen van diverse aard en achtergrond bijgekomen waardoor het aanbod van cursussen en onderwijsinstellingen explosief is gestegen. Voor de consument een wir-war van massages waaruit de kwaliteit en niveau niet objectief te bepalen zijn. Het is van belang dat een organisatie zoals de RIAS deze opleidingen kwalificeert.

  Belangenbehartiging
  Dienstdoende sportverzorgers en –masseurs kunnen lid worden van de brancheorganisatie en zo hun belangen laten behartigen. Cursisten die afstuderen komen in het praktijkveld terecht. Hierbij bestaat de behoefte om de sportverzorging en –massage te promoten en de belangen van de sportverzorger en –masseurs te behartigen. Dit is de taak van de RIAS. Vele sportverzorgers en –masseurs werken als vrijwilliger. De RIAS voorziet in een volledige ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor hen die beroepsmatig hun diensten verlenen.  Een blad (Palaestra) wordt aan alle leden toegezondenmet daarin nieuws, achtergronden en informatie. Het grote voordeel van de RIAS is echter de inspraak die de sportverzorger –masseur heeft op het gehele vakgebied. Via de RIAS vindt immers overleg plaats met het onderwijs en de leden.

  De werkzaamheden van de RIAS betreffen:
  – opkomen voor de belangen van de leden;
  – te zorgen, dat de belangen ter kennis worden gebracht aan openbare instanties;
  – zich te laten vertegenwoordigen in organisaties, waarbij de belangen direct of indirect zijn betrokken;
  – het promoten van het vakgebied;
  – het oprichten en in stand houden van districten;
  – het beleggen van al of niet openbare vergaderingen.

  Kwaliteit
  Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de RIAS. Om hier een kwaliteitszegel aan te geven hanteert de RIAS een erkenningsbeleid zowel aan gekwalificeerde onderwijsinstellingen, docenten en gediplomeerden.

  Aanbeveling
  Wij adviseren gediplomeerde sportverzorgers en -masseurs en therapeuten lid te worden van de RIAS om hun belangen te laten behartigen. Cursisten die de opleiding volgen doen er goed aan te informeren of wordt opgeleid voor een door de RIAS-erkend diploma.