•  
 • BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

  • Betaling van het cursusgeld / inschrijfgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na uw inschrijving.
  • Bij termijnbetaling dient de betaling binnen de gestelde termijn betaald te worden. Wanneer de betaling buiten deze termijn gedaan wordt, zal een extra bedrag van € 22,50 in rekening worden gebracht.
  • Bij tussentijds beëindigen van de cursus vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien in meerdere termijnen wordt betaald en men tussentijds de cursus wil beëindigen, zullen de resterende termijnen normaal in rekening worden gebracht.
  • In geval van ernstige ziekte of overmacht is het aan TOP-Sportmassage te beslissen of er eventueel ontheffing voor een deel van het lesgeld kan worden verleend. TOP-Sportmassage kan hiervoor om bewijsstukken vragen.
  • Annulering kan alleen schriftelijk en aangetekend, 7 dagen voor aanvang van de cursus gedaan worden.
   Er wordt dan € 35,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.
  •  Wanneer de annulering niet binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus gedaan wordt, bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.


  Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onze betalings- en annuleringsvoorwaarden!

 • Klik hier voor Algemene voorwaarden

  Klik hier voor Privacy statement

   

   

  Klachtenprocedure

  De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de RIAS-opleider. Wordt de klacht in ogen van de cursist niet voldoende beantwoord dan kan de klacht ingediend worden bij het secretariaat van de RIAS. De RIAS stelt de opleider in de gelegenheid tot verweer. De uitspraak van de RIAS is bindend. De RIAS houdt zich niet bezig met klachten op financieel gebied zoals cursusgelden.

  Procedure:

  Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht en het in behandeling nemen aan de klager toegezonden. De uitspraak volgt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.

  Indien u een klacht heeft over de RIAS-opleider kunt u deze klacht indienen volgens het klachtenreglement van de RIAS.

 • Prijzen geldig tot 31 juli 2020
  De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.