•  
 • BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN CURSUSSEN

  Betaling van het cursusgeld / inschrijfgeld dient te geschieden binnen 2 weken na uw inschrijving.
  Bij termijnbetaling dient de betaling binnen de gestelde termijn betaald te worden,
  en zal er hiervoor een schriftelijke bevestiging van TOP-Sportmassage met daarin de gemaakte betalingsafspraken moeten zijn aangevraagd. Wanneer de betaling buiten deze termijn gedaan wordt, kan er een extra bedrag van € 25,00 in rekening worden gebracht. Bij tussentijds beëindigen van de cursus vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien in meerdere termijnen wordt betaald en men tussentijds de cursus wil beëindigen, zullen de resterende termijnen normaal in rekening worden gebracht. In geval van ernstige ziekte of overmacht is het aan TOP-Sportmassage te beslissen of er eventueel ontheffing voor een deel van het lesgeld kan worden verleend. TOP-Sportmassage heeft het recht hiertoe bewijsstukken te vragen. Annulering kan alleen schriftelijk en aangetekend, 8 dagen voor aanvang van de cursus gedaan worden. Er wordt dan € 75,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten. Wanneer de annulering niet binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus gedaan wordt, bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Met het insturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden!

   

  Klachtenprocedure

  De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de RIAS-opleider. Wordt de klacht in ogen van de cursist niet voldoende beantwoord dan kan de klacht ingediend worden bij het secretariaat van de RIAS. De RIAS stelt de opleider in de gelegenheid tot verweer. De uitspraak van de RIAS is bindend. De RIAS houdt zich niet bezig met klachten op financieel gebied zoals cursusgelden.

  Procedure:

  Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht en het in behandeling nemen aan de klager toegezonden. De uitspraak volgt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het dossier blijft 1 jaar bewaard. 

  Indien u een klacht heeft over de RIAS-opleider kunt u deze klacht indienen volgens het klachtenreglement van de RIAS. 

 • Prijzen geldig tot 1 december 2017
  De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.