•  
 • Algemene voorwaarden

  Privacy statement

   

   

  Klachtenprocedure

  De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de RIAS-opleider. Wordt de klacht in ogen van de cursist niet voldoende beantwoord dan kan de klacht ingediend worden bij het secretariaat van de RIAS. De RIAS stelt de opleider in de gelegenheid tot verweer. De uitspraak van de RIAS is bindend. De RIAS houdt zich niet bezig met klachten op financieel gebied zoals cursusgelden.

  Procedure:

  Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht en het in behandeling nemen aan de klager toegezonden. De uitspraak volgt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.

  Indien u een klacht heeft over de RIAS-opleider kunt u deze klacht indienen volgens het klachtenreglement van de RIAS.

 • Prijzen geldig tot 31 mei 2018
  De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.